Zima to bardzo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności

1683
Kryzys bezdomności. Na zdjęciu trzy osoby idące do domu w ruinie.
foto Archiwum Straży Miejskiej w Piasecznie

Okres jesienno–zimowy szczególnie naraża na utratę zdrowia i życia osoby w kryzysie bezdomności, które przebywają w przestrzeni miejskiej oraz miejscach niemieszkalnych. Osoby takie mogą uzyskać pomoc i wsparcie od MGOPS w Piasecznie i Straży Miejskiej w Piasecznie.

W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. To bardzo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, może stanowić dla osób egzystujących w przestrzeni publicznej i miejscach niezamieszkałych śmiertelne zagrożenie. Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe realizowanie zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zwłaszcza na szczeblu administracji samorządowej.

W związku z powyższym w okresie zimowym pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie we współpracy ze Strażą Miejską w Piasecznie odwiedzają miejsca niemieszkalne m.in. opuszczone budynki, altany ogrodowe, ogródki działkowe, dworzec, piwnice itp., w których mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzają warunki bytowe osób bezdomnych, zabezpieczenie przed zimnem i ogólny stan fizyczny. Udzielają informacji dotyczących możliwości udania się do: schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni, łaźni, punktów poradnictwa i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rzeczowej w formie żywności, środków czystości i odzieży, mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego. Dostarczają pomoc rzeczową m.in. termofory wypełnione gorącą wodą i kołdry.

Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób będących w kryzysie bezdomności oferuje:

 • ciepłe posiłki od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00- 14.00 wydawane
  w Jadłodajni Miejskiej w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5A,(*)
 • artykuły żywnościowe codziennie w godzinach od 7.30 do 18.30 z Jadłodzielni znajdującej się w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1, a od 24.12.2023 r. w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18, (wejście vis a vis Poczty Polskiej),
 • schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej 76 prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR,(*)
 • nocleg w noclegowni dla osób bezdomnych w Bobrowcu, ul. Mazowiecka 76 prowadzonej przez Stowarzyszenie MONAR,
 • schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  w miejscowości Kleszczów, ul. Biłgoraj 1,(*)
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,(*)
 • pomoc pieniężna i niepieniężna świadczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. (*)

Formy pomocy oznaczone (*) wymagają przeprowadzenia niezbędnych procedur zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej.
Pomoc uzależniona jest od problemu, jaki występuje u osoby w kryzysie bezdomności
i jej współpracy z pracownikiem socjalnym. Jednocześnie osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy.

Ponadto na terenie miasta i gminy Piaseczno swoją działalność prowadzi Caritas Piaseczno przy Parafii Św. Anny w Piasecznie, plac Piłsudskiego 10, który również pomaga osobom bezdymnym, oferując:

 • ciepłe posiłki w każdą niedzielę w godzinach 13.00 – 14.00,
 • możliwość skorzystania z łaźni, pralni i suszarni we wtorki i piątki w godzinach
  16.00 – 18.30 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 12.30,
 • możliwość spędzenia czasu w kawiarence codziennie w okresie zimowym
  tj. od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. w godzinach 7.45-8.45 i 17.30-18.30.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
JEŚLI SPOTKAŁEŚ OSOBĘ W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA I INFORMACJI

Prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie
ul. Świętojańska 5A
telefon: 22 756 72 63, 22 750 33 08
e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

Godziny pracy:
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek w godz. 8.00-16.00
środa w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Ważne telefony czynne całodobowo:
112 – numer alarmowy
986 – numer alarmowy Straż Miejska

Wspólne podjęcie działań, szybkie alarmowanie odpowiednich służb i instytucji pozwoli uniknąć wielu nieszczęść i tragicznych w skutkach następstw zimy i trudnych warunków atmosferycznych.