Zmiana punktu przyjęć interesantów Wydziału Świadczeń Społecznych

524

Od dnia 17.01.2020 r. następuje zmiana siedziby punktu przyjęć interesantów Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Punkt przyjęć przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie zostaje zlikwidowany.

Od dnia 17 stycznia 2020 r. od godziny 10.00 będzie czynna kancelaria Wydziału Świadczeń Społecznych  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie