WSTRZYMANE zostały planowane zmiany tras linii L24 i L25

2337

Ze względu na potrzebę dodatkowych rozwiązań w obsłudze komunikacyjnej miejscowości Jastrzębie i Siedliska planowane dotychczas zmiany na liniach uzupełniających L24 i L25 zostały wstrzymane. Analiza ujawnionych potrzeb pozwoli opracować nowe, optymalne trasy i kierunki przejazdu linii komunikacji publicznej w tych obszarach. O wynikach tych prac poinformujemy niezależnym komunikatem.

Zmiany tras linii L24 i L25. Powodem od dawna oczekiwanych zmian jest wprowadzenie dwukierunkowego przejazdu tych linii przez Jastrzębie, Żabieniec i Siedliska. ZTM przygotował nowe rozkłady jazdy. Gmina poprosiła o niewielkie korekty dla linii L25 zbliżające rozkład do potrzeb przewozowych, głównie godzin dojazdu do Piaseczna w szczycie porannym. Ostateczne ich wersje pojawią się wkrótce na stronie ztm.waw.pl. Wprowadzenie dwukierunkowego przejazdu autobusów komunikacji zbiorowej zasadniczo poprawi obsługę komunikacyjną mieszkańców tych miejscowości.