Zmiany w Klubach Seniora

4276
Ilustracja. Nowa siedziba Klubu Seniora w Złotokłosie
Nowa siedziba Klubu Seniora w Złotokłosie

W 2021 roku w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie będzie funkcjonowało dziewięć Klubów Seniora, w tym cztery Kluby Senior+ . Kluby  Seniora  działać będą  jako ośrodki wsparcia dla seniorów z gminy Piaseczno.

Obszarem działalności Klubów jest miasto i gmina Piaseczno, a przynależność do nich oparta jest na zasadzie dobrowolności. Każdy z klubów posiada zaplecze pozwalające na aktywne spędzanie czasu wolnego. Szeroki zakres usług zapewniony dzięki dofinansowaniu gminy Piaseczno i programu Senior+ zaktywizuje i zaangażuje na rzecz środowiska lokalnego nieaktywnych zawodowo seniorów. Działalność Klubów i szeroki wachlarz zajęć oferowanych dla seniorów skutecznie pobudza społeczność senioralną do aktywności i integracji ze społecznością lokalną.

Aktywni po sześćdziesiątce

Mieszkańcy gminy z dużym zainteresowaniem korzystają z różnych form działalności Klubu. Corocznie wzrasta liczba osób chętnych do korzystania z wachlarzu usług skierowanych do seniorów. Uczestnictwo w Klubie umożliwia wykorzystywanie motywacji starszych osób do działań nakierowanych na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz dzieleni się doświadczeniami i wiedzą. Dodatkowo przyczynia się do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Zdobyte możliwości pozwolą dzielić się umiejętnościami w swojej grupie rówieśniczej jak również będą ułatwiać kontakty międzypokoleniowe oraz usprawnią  przekazywanie wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej młodszym pokoleniom.

Kluby Seniora w gminie Piaseczno swoją ofertę kierują do osób, które osiągnęły wiek emerytalny, tj. do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu miasta i gminy Piaseczno. Działania podejmowane w Klubach mają na celu rozszerzenie dostępu do usług społecznych. Kluby motywują seniorów do aktywności, realizowania ich uśpionych i zapomnianych pasji. Nastawione są na integrację międzypokoleniową i intensywną promocję wizerunku środowiska senioralnego.

Nowy Klub Seniora

Od stycznia 2021r. swoją działalność rozpoczął Klub Seniora w Głoskowie, który mieści się przy ul. Millenium 13. Koordynatorem Klubu jest Pani Wioletta Sałasińska z piaseczyńskiego MGOPS. – Jest to miejsce, gdzie osoby starsze mogą spotykać rówieśników i spędzać czas, rozwijając swoje pasje oraz zainteresowania. – mówi Hanna Kułakowska Michalak, I Zastępca Burmistrza. Oferta zajęć zostanie dostosowana do oczekiwań osób, które będą odwiedzać Klub- dodaje.

Nowe siedziby Klubów Seniora

Zmiany nastąpiły również w Klubie Seniora w Złotokłosie oraz Gołkowie. Te dwie placówki od nowego roku zmieniły swoją siedzibę. Klubu w Złotokłosie, który na obecną chwilę zrzesza 52 członków, mieści się przy ul. ul. Artura Grottgera 19. Koordynatorem jest Pani Małgorzata Jankowska. Docelowo planowane jest, aby Klub w tym roku działał w ramach programu Senior+.

Klub Seniora w Gołkowie również zaprasza do nowej siedziby, która mieści się w Piasecznie, przy ul. Głównej 42. Koordynatorem jest Pani Wioletta Sałasińska. Obecnie do Klubu uczęszcza 52 członków.

Ponadto, na terenie gminy Piaseczno działają następujące Kluby:

  • Klub Senior+ w Piasecznie obecnie zrzesza 110 członków, siedziba: Piaseczno, ul. Dworcowa 9, koordynator Wioletta Sałasińska.
  • Klub Seniora w Gołkowie obecnie zrzesza 52 członków, nowa siedziba klubu od stycznia 2021r., adres Piaseczno, ul. Główna 42, koordynator Wioletta Sałasińska.
  • Klub Seniora w Żabieńcu obecnie zrzesza 65 członków, siedziba LKS Jedność Żabieniec, koordynator Wioletta Sałasińska.
  • Klub Seniora w Głoskowie – nowo powstały Klub, siedziba: Głosków ul. Millenium 13, koordynator Wioletta Sałasińska.
  • Klub Seniora w Józefosławiu obecnie zrzesza 77 członków, siedziba Centrum Kultury w Józefosławiu, koordynator Małgorzata Rosłon. Planowane jest aby Klub od działał w ramach programu  Senior+.
  • Klub Seniora w Jastrzębiu obecnie zrzesza 60 członków, siedziba: Jastrzębie ul. Ptaków Leśnych 20, koordynator: Małgorzata Rosłon.
  • Klub Seniora w Zalesiu Górnym obecnie zrzesza 68 członków, siedziba Zalesie Górne Wiekowej Sosny 4, koordynator: Bogusława Meissner. Planowane jest aby Klub w 2021r roku działał w ramach programy  Senior+.
  • Klub Seniora w Woli Gołkowskiej obecnie Klub zrzesza 34 osoby, siedziba klubu Wola Gołkowska ul. Jemioły 11.Koordynator Małgorzata Jankowska.

Więcej informacji dotyczącej działalności Klubów Seniora znajdą Państwo na stronie www.senioralne.piaseczno.eu oraz na www.mgops.piaseczno.eu