Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

8358
Logo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Logo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Przewodniczący Obwodu Piaseczno – hm. Wiktor Maracewicz HR (piaseczno@zhr.pl)

Hufcowa Mazowieckiego Hufca Harcerek „Za Lasem” – phm. Antonina Ciompa HR (antonina.ciompa@zhr.pl

Hufcowy Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra” – phm. Maciej Ołdakowski HR (maz.watra@zhr.pl)

Jelonka 2
05-540 Zalesie Górne