Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Piaseczyński Hufiec Harcerzy “WATRA”

479
Logo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Logo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

ul. Jelenich Rogów 5
05-540 Zalesie Górne
www.hufiecwatra.pl

Przewodniczący: hm. Grzegorz Nowik
kontakt: 22 756 52 20 lub 601 052 258, sekretariat@hufiecwatra.pl
Celem związku jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego, a także upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.