Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

7603
Logo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Logo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Przewodniczący Obwodu Piaseczno – Hm. Jan Kamiński (jasiekkaminski@gmail.com)

Hufcowa Mazowieckiego Hufca Harcerek „Za Lasem” – Phm. Joanna Łuka HR (asiaa.luka@gmail.com)

Hufcowy Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra” – Phm. Krzysztof Woroniecki HR (kworoniecki260@gmail.com)

Jelonka 2
05-540 Zalesie Górne