1 sierpnia o godz. 17 zawyją syreny

1019
Ilustracja. Syreny alarmowe na dachu Przystanku Kultura w Piasecznie
Syreny alarmowe - foto: Marcin Borkowski

Informujemy, że 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00, na terenie województwa mazowieckiego m.in. gminy Piaseczno uruchomione zostaną syreny alarmowe, aby symbolicznie uczcić 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

W związku z powyższym prosimy o poinformowanie o tym fakcie uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują się w domach mieszkańców gminy Piaseczno, którym syreny alarmowe mogą kojarzyć się zagrożeniem konfliktem zbrojnym.

1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie