Ilustracja. Syreny alarmowe na dachu Przystanku Kultura w Piasecznie
Syreny alarmowe - foto: Marcin Borkowski

Informujemy, że w środę 28 września 2022 roku w godz. 9.00-16.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, w związku z odbiorem projektu “Mazowieckie Syreny+” oraz sprawdzeniem syren w trybie treningowym.

Mazowieckie Syreny+ – projekt „Rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności”. Realizacja projektu pozwoli na:
– powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
– uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
– możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
– zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego;
– możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego;
– możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wartość projektu: 13.149.508,00 zł. Kwota dofinansowania: 75% z FBW: 9.862.131,00 zł. Kwota rezerwy celowej: 25% z budżetu państwa: 3.287.377,00 zł.

Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności