3,5 mln na Targowisko Miejskie

1976
Ilustracja. W ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 666 311 zł

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 666 311,00 zł.

Jednym z zadań dofinansowanych w ramach tych środków było pokrycie części kosztów „Zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie – dokumentacja projektowa + budowa”. W ramach inwestycji utworzono 277 stanowisk handlowych, 94 miejsca postojowe, oraz dwa miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonano nową kanalizację sanitarną i deszczową, oraz przebudowana została sieć wodociągowa. Targowisko zyskało nowe oświetlenie w oparciu o oprawy LED posiadające funkcje ściemniania w okresie nocnym.

W ramach małej architektury zostały zamontowane nowe ławki, tablice informacyjne, kosze do segregacji śmieci, stojaki rowerowe (podwójne) oraz obudowane miejsca do składowania odpadów komunalnych. Dokonano nasadzenia drzew, zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej w postaci krzewów ozdobnych, rabat bylinowych, trawników oraz aleje żwirowe.

Prace realizacyjne trwały od lutego 2020 do października 2020r. wartość inwestycji wyniosła 8 270 367,07 zł, zaś dofinansowanie z RFIL 3 455 792,64 zł.

Ilustracja 3,5 mln na Targowisko Miejskie