Sienkiewicza. Na zdjęciu z drona widok na skrzyżowanie dróg, samochody.
Gmina współfinansuje przebudowę ulicy Sienkiewicza / foto Maciej Wesołowski

Gmina Piaseczno przekaże łącznie 5,6 mln złotych na drogowe inwestycje, które powiat piaseczyński zamierza realizować w 2023 roku na terenie gminy. 

Samorząd gminy od lat współpracuje z wszystkimi zarządcami dróg przebiegających przez nasz teren. W ostatnich latach wspólnie ze Starostą Piaseczyńskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad udało nam się przebudować kilka bardzo ważnych fragmentów sieci drogowej.

– Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji była ubiegłoroczna przebudowa ulic Pod Bateriami i Polskiego Państwa Podziemnego, na którą przekazaliśmy powiatowi łącznie 8,2 mln zł – zauważa burmistrz Daniel Putkiewicz. Obecnie trwają prace projektowe dla kolejnego fragmentu dawnej drogi wojewódzkiej 722, którą powiat przejął w 2020 roku. – Przebudowę ulicy Sienkiewicza od ul. Wojska Polskiego do ul. Pomorskiej powiat planuje rozpocząć jeszcze w tym roku. Oczywiście zależy to od powodzenia prac projektowych, uzyskania pozwolenia na budowę i wyłonienia wykonawcy. Na to zadanie przekażemy 2,3 mln złotych – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz.

Współpraca dla dobra mieszkańców

– Wiemy jak ważne dla naszych mieszkańców są inwestycje czy remonty drogowe, które poprawią bezpieczeństwo i komfort użytkowania drogi. Dlatego też staramy się zachęcać innych zarządców dróg na terenie gminy do podjęcia działań poprzez przygotowanie przez gminę projektu modernizacji drogi czy przekazując środki na realizację budowy – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Jedną z inwestycji zaplanowanych przez powiat na 2023 rok, którą Gmina Piaseczno jest gotowa wesprzeć kwotą 2 mln złotych, jest przebudowa ulicy Sielskiej od drogi krajowej Nr 79 w Żabieńcu w kierunku ronda na ul. Starochylickiej.

– Rada Miejska dała nam zielone światło do podpisania porozumienia z powiatem. Najpierw oczywiście przeanalizujemy projekty inwestycji, a następnie możliwe będzie podpisanie umowy o przekazaniu środków na konkretną realizację – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Przedłużenie dróg rowerowych

Dwa mniejsze zadania, które planuje dofinansować Gmina, dotyczą przedłużenia infrastruktury dla pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg powiatowych w Żabieńcu i Chylicach. Na rozbudowę i przebudowę ulicy Starochylickiej w zakresie przedłużenia istniejącej wzdłuż ulicy Chyliczkowskiej drogi dla rowerów do ronda przy ulicy Sielskiej i dalej do nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Starochylickiej i Dworskiej w Chylicach gmina Piaseczno przekaże 0,5 mln złotych. Obecny ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie drogi po realizacji tego zadania będzie pełnił funkcję chodnika. Wraz z powiatem chcemy też przedłużyć aż do przejazdu kolejowego drogę dla pieszych i rowerzystów przy ul. Głównej w Żabieńcu . Na realizację tego zadania Rada Miejska zgodziła się przekazać powiatowi 0,8 mln złotych.