Na filmie Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, prowadząc samochód i stojąc w różnych miejscach Piaseczna, opowiada o inwestycjach drogowych i społecznych zrealizowanych w Gminie Piaseczno. Film jest uzupełniany ujęciami lotniczymi gminy. Film jest uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

🎥 Zapraszamy na krótką przejażdżkę i spacer z burmistrzem Danielem Putkiewiczem po gminie Piaseczno. Mimo odczuwalnych jeszcze skutków pandemii COVID-19 oraz kolejnej niespodziewanej sytuacji kryzysowej związanej z wojną w Ukrainie, w zeszłym roku zrealizowanych zostało wiele zadań oraz inwestycji, które wpłyną pozytywnie zarówno na rozwój gminy, jak i postrzeganie Piaseczna jako dobrego miejsca do życia.

✅ W tym czasie udało się m.in. zrealizować wiele kluczowych inwestycji drogowych.
✅ Otwarty został Dom Seniora będący prawdziwym centrum aktywności senioralnej.
✅ Kończy się remont budynku “Starej Plebanii” z przeznaczeniem na Muzeum Piaseczna
✅ Na ukończeniu jest remont dawnej strażnicy OSP, gdzie zlokalizowane będzie muzeum sztuki współczesnej.
✅ Trwa rewitalizacja dworku “Poniatówka” w parku miejskim.
✅ Wkrótce rozpocznie się także modernizacja “Domu Zośki”.
✅ Zabieramy się za projektowanie przebudowy “Starej Mleczarni” na potrzeby społeczne.
✅ Opracowane zostały też duże projekty sportowe, jak nowy basen, modernizacja Stadionu Miejskiego w Piasecznie czy stadionu w Żabieńcu. Mamy nadzieję, że budowa basenu rozpocznie się w tym roku.
✅ Realizowanych jest też szereg programów mających poprawić jakość życia. Projekty proekologiczne pod wspólnym hasłem “Piaseczno dla klimatu”, czy program “Piaseczno odNowa”, mający uatrakcyjnić jakość przestrzeni publicznej, poprawić bezpieczeństwo oraz wprowadzić więcej zieleni w ścisłym centrum miasta.
✅ Po perturbacjach covidowych w pełnej skali powróciła oferta kulturalna i sportowa dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że mimo kryzysu energetycznego i kryzysu finansów publicznych oraz postępującej inflacji uda nam się utrzymać tempo rozwoju i pozytywnych zmian w 2023 roku.