Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2020

222

Niniejsza informacja została udostępniona na podstawie art. 9tb ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j.: Dz. u. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).  Analiza jest dostępna w załączniku

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2020