Ankieta – kompostowanie odpadów

684
Ankieta - kompostowanie odpadów

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie miasta i gminy Piaseczno w roku 2023.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie miasta i gminy Piaseczno. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Gminę Piaseczno przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2023 (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z Dz.U.2023 r., poz. 1469 ze zm.).

Wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno, którzy w roku 2023  kompostowali wytworzone bioodpady w przydomowych kompostownikach zlokalizowanych na terenie swoich nieruchomości prosimy o jej wypełnienie.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy:

  • złożyć w kancelarii: Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno bądź Wydziału Gospodarki Odpadami ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno lub
  • wysłać pocztą na w/w adresy lub
  • przesłać za pomocą e-puap na adres Gminy Piaseczno (/umigpiaseczno/SkrytkaESP)

Termin na złożenie ankiety upływa w dniu 12 grudnia 2023 r.

Pobierz plik: ankieta kompostowanie 2023 (41 KB)