Plakat informacyjny Bazy Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego. Na niebieskim tle, pośrodku duży napis Chcieć to móc. Dołącz do nas wolontariat.piaseczno.pl. Wyżej informacje o sposobach kontaktu: wejdź na www.wolontariat.piaseczno.pl lub skontaktuj się z Koordynatorką pod numerem telefonu +48 515 025 900. W dolnym rogu adres Starostwa Powiatowego w Piasecznie: ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno oraz adres e-mail: wolontariat@piaseczno.pl
Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego - chcieć to móc - dołącz do nas!

Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego powstała w lutym 2019 roku, aby łączyć osoby potrzebujące wsparcia z tymi, którzy chcą i mogą pomagać innym.

Od początku jej funkcjonowania odwiedzali placówki oświatowe oraz organizowali spotkania, aby przybliżyć ideę wolontariatu dzieciom, młodzieży i dorosłym. Dziś, ze względu na stan epidemii, spotkania zostały ograniczone, jednak w dalszym ciągu dla zainteresowanych odbywają się w formie zdalnej. Po dwóch latach działalności udało się im zyskać zaufanie 6 placówek, 17 stowarzyszeń i fundacji, 13 firm prywatnych, 40 wolontariuszy nieletnich, 69 wolontariuszy pełnoletnich i 68 osób potrzebujących wsparcia, wśród których są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Czas pokazał, jak bardzo potrzebna jest przestrzeń łącząca wolontariuszy z osobami potrzebującymi, jak dużo można zyskać pomagając innym oraz jak trudne jest proszenie o wsparcie. Prowadzone przez Bazę Wolontariatu statystyki dowodzą, iż wiele osób nie prosi o pomoc, mimo iż jej bardzo potrzebuje. Obecnie do Bazy Wolontariatu zgłosiło się 109 wolontariuszy, a osób potrzebujących wsparcia zaledwie 68. Skrępowanie własną sytuacją, niechęć do pokazania swoich ograniczeń oraz strach przed dopuszczeniem do siebie obcej osoby, to czynniki blokujące ludzi w proszeniu o pomoc. Historie pięknej przyjaźni między wolontariuszami a beneficjentami pomocy, których doświadczamy na co dzień pokazują, iż warto przezwyciężyć obawy – niezależnie o tego, czy potrzebujemy wsparcia, czy chcemy pomagać.

Zachęcamy Państwa do informowania o Bazie Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego każdego, kto potrzebuje pomocy lub chciałby zostać wolontariuszem oraz o dniach otwartych Bazy Wolontariatu online, o których będą informować na stronie internetowej www.wolontariat.piaseczno.pl oraz w mediach społecznościowych.

KONTAKT Z BAZĄ WOLONTARIATU
Koordynatorka: Edyta Banasiewicz
Tel.: +48 515 025 900
E-mail: wolontariat@piaseczno.pl