ODWOŁANE Klub Brydż 60+ bezpłatne zajęcia gry w brydża dla seniorów

1150
Bezpłatne zajęcia gry w brydża

WYDARZENIA DLA SENIORÓW W GMINIE PIASECZNO SĄ ODWOŁANE

Gmina Piaseczno we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego uruchamia nieodpłatne zajęcia Brydż60Plus (♠ ♣ Klub Brydż 60+ ♥ ♦).

Zadanie to będzie realizować Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego i od marca 2020 roku, będzie prowadzić nieodpłatne zajęcia brydża sportowego dla seniorów (ale nie tylko). Powstaną dwie grupy: dla zaawansowanych oraz dla zupełnie początkujących.

Zależy nam na integracji mieszkańców i seniorów. Oprócz samej gry w brydża, aktywizacja seniorów i budowanie relacji społecznych jest istotnym elementem naszej polityki senioralnej – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

Obecnie Polski Związek Brydża Sportowego wspiera gminy przyjazne seniorom, przekazując niezbędny sprzęt specjalistyczny: karty, bidding boxy, pudełka na karty, karty oraz literaturę. Wykorzystamy każdą szansę, każdy program i każdy gest dobrej woli, by tworzyć miejsca aktywności seniorów w Piasecznie – mówi Krzysztof Ł. Kasprzycki, koordynator ds. polityki senioralnej.

Zajęcia będzie prowadzić Jerzy Bejma (sędzia okręgowy z licencją PZB, 03185/16/296, instruktor II klasy z licencją PZB, Mistrz Regionalny WK=3

Zajęcia będą odbywać się we wtorki o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

Zapisy i informacje tel. 517 01 44 80.

Docelowo powstaną dwie grupy:
♠ dla początkujących – nauka gry, zapoznanie z formami brydża towarzyskiego, przedstawienie zasad uczestnictwa w zawodach brydżowych,
♣ dla grających – organizacja zawodów brydża sportowego w formie turniejów par, turniejów indywidualnych, turniejów drużynowych.

Dlaczego brydż dla seniorów?

Opublikowane w 2010 roku wyniki badań (J.Holt-Lunstad, T.B.Smith, J.Bradley Layton) wskazują, że brak kontaktów społecznych (izolacja od grup, osamotnienie) jest czynnikiem zwiększającym śmiertelność znacznie większym niż nadwaga, choroby serca, nadużywanie alkoholu czy dolegliwości kardiologiczne. Wiele uwagi poświęca się ostatnio rosnącemu zagrożeniu demencją, a szczególnie chorobą Alzheimera, o czym mówi Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz idące za tym Komunikatem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9.11.2011 o ustanowieniu trzeciego już wieloletniego programu prozdrowotnego na lata 2014-2020.

Bezpłatne zajęcia gry w brydża