Biblioteka Publiczna BLISKO mieszkańców - na zdjęciu dr Magdalena Ochał
Na zdjęciu dr Magdalena Ochał, foto Urszula Bąkowska / Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Piaseczyńska biblioteka organizuje wiele ciekawych wydarzeń i form pracy z czytelnikami w różnym wieku.

Większość proponowanych aktywności to wynik dialogu z bezpośrednimi użytkownikami, jednak bibliotekarze szukają możliwości poznania oczekiwań większej grupy mieszkańców Piaseczna i okolic.

26 listopada br. odbyło się spotkanie, podczas którego dr Magdalena Ochał, badaczka z Kolektywu Badawczego, zaprezentowała wyniki „Diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna”. Badanie zorganizowała Biblioteka Publiczna w Piasecznie w ramach projektu BLISKO (2021–2022) „Łączy nas biblioteka – integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu”, dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Priorytet 4.1.

Z badania wynika, że biblioteka ma potencjał stania się tzw. trzecim miejscem dla mieszkańców, a przede wszystkim dla młodzieży i seniorów. Warto włączyć przedstawicieli tych grup użytkowników w proces tworzenia oferty i takiego wykorzystania przestrzeni, aby jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom. Będzie to także ważny krok w kierunku budowania wzajemnych relacji.

Jak wynika z diagnozy, tworząc ofertę, należy uwzględnić preferencje mieszkańców dotyczące dni i godzin planowanych inicjatyw, odpowiednio zróżnicować i dostosować sposoby dotarcia z informacją. Ponieważ Piaseczno dynamicznie się rozwija i zyskuje nowych mieszkańców, ważnym obszarem dla biblioteki powinno stać się podejmowanie różnorodnych działań przybliżających historię tego miejsca i służących budowaniu tożsamości lokalnej. Pełny raport z badań jest dostępny na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.