Budowa dróg gminnych ul. Okrężnej i ul. Marii Konopnickiej w Piasecznie

974

Trwa budowa dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika – ul. Okrężna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w ramach zadania “Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Okrężna, Redutowa i Konopnicka w Piasecznie”.

Zakres prac obejmuje wykonanie ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Redutową do ul. Kopernika wraz z fragmentem ul. Konopnickiej i odgałęzieniem w kierunku ul. Koszykowej. Skrzyżowania Okrężna/Redutowa, Okrężna/Konopnickiej i Konopnickiej/Kopernika, będą miały formę skrzyżowań wyniesionych z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym. Jezdnia ulic będzie z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym. W ramach inwestycji w obrębie wyniesionych skrzyżowań będą wykonane chodniki wraz z przejściami dla pieszych.

Ilustracja, na wysokości dębu planowane jest wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki granitowej na podsypce z kruszywa, natomiast samo drzewo obramować wysepką w postaci łezki co pozwoli pozostawić drzewo w jezdni
foto: Marcin Borkowski

W celu ochrony drzew podjęto decyzję o zastosowaniu technik pozwalających przeprowadzić bezkolizyjnie sieci (w rejonie ul. Konopnickiej telekomunikację i energetykę metodą przecisków, natomiast w rejonie okazałego dębu niedaleko skrzyżowania z ul. Redutową – metodą przewiertu kanalizację deszczową oraz sanitarną). Dodatkowo na wysokości wskazanego dębu planujemy wykonać nawierzchnię przepuszczalną z betonowej kostki granitowej na podsypce z kruszywa, natomiast samo drzewo obramować wysepką w postaci łezki co pozwoli pozostawić drzewo w jezdni, a jednocześnie zapewnić jego korzeniom dostęp do wód opadowych oraz tlenu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.

Roboty prowadzi firma MABAU Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów. Umowny termin zakończenia robót to 28 maja 2021 roku, który ze względu na przeprojektowywanie, może ulec nieznacznemu wydłużeniu. Koszt umowny to 2 050 978,53 zł, który może ulec powiększeniu, z uwagi na dodatkowe prace, które pojawiły się w trakcie trwającej budowy.


Wyświetl większą mapę na openstreetmap.org