Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Fabrycznej i Puławskiej

1107

W związku z wprowadzeniem firmy Return na budowę sieci ciepłowniczej w ul. Fabrycznej, wspomniana ulica została w dniu 4.07.2019 r. wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Przychodni do ul. Puławskiej.

W trakcie prowadzonych prac zostaną utrzymane ciągi piesze po obu stornach ulicy. I etap dotyczący zamknięcia ul. Fabrycznej przewidywany jest na okres około 2 tygodni. Do momentu zakończenia prac na ulicy Fabrycznej, na części dostępnej dla ruchu kołowego wprowadzony został ruch dwukierunkowy.

Po zakończeniu etapu I wykonawca, po spełnieniu określonych wymogów zostanie wprowadzony na etap II, w którym zostanie zawężona ul. Puławska na wysokości ul. Fabrycznej. Etap III zgodnie z umieszczonym poniżej projektem, przewiduje wyłącznie miejsc parkingowych w zatoce naprzeciwko ul. Fabrycznej.

Plik: plan sytuacyjny z podziałem na etapy (.pdf)

Informacja z dnia 18.07.2019 r.:

19 lipca w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu prac związanych z budową sieci ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulic Puławska / Fabryczna. W związku z powyższym, na wysokości zatoki autobusowej w rejonie wspomnianego skrzyżowania ulica zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Wjazd w ul. Fabryczną w tym etapie pozostanie nadal zamknięty. Projekt czasowej organizacji ruchu na wspomniany etap prac. (.pdf)