Budujemy Urbanistów Bis

2049
Urbanistów Bis. na zdjęciu budowa drogi.
foto Archiwum UMiG Piaseczno

Rozpoczęliśmy budowę nowej drogi, która w stanowić będzie podstawą drogą zbiorczą w tej okolicy i pozwoli dotrzeć bezpiecznie do szkoły w Julianowie.

Ulica Urbanistów przez lata była drogą wyłożoną płytami betonowymi. Warstwę asfaltu kilka lat temu wylał deweloper budujący dojazd do osiedla i w ten sposób powstała droga bez odpowiedniej szerokości, chodnika, oświetlenia. A jednocześnie po przebudowie ul. Polnej, ruch tranzytowy na obu tych ulicach wzrósł znacząco. Ulica stała się bardzo niebezpieczna dla okolicznych mieszkańców, których w ostatnich latach dodatkowo przybyło. Aby poprawić tę sytuację, uwzględniając również potrzeby komunikacyjne wokół planowanej w sąsiedztwie szkoły, gmina realizuje dwie inwestycje.

Zupełnie nowa droga

Pierwszą jest przebudowa wschodniego fragmentu ul. Urbanistów, od ul. Polnej do ul. Cichej Łąki. Poszerzana jest jezdnia, budowany chodnik i utwardzone pobocze po północnej stronie jezdni. Nowa organizacja ruchu wprowadzi zakaz parkowania po południowej stronie jezdni (parkowanie będzie możliwe na utwardzonym poboczu po stronie północnej).

Druga inwestycja to nowa ulica, tzw. Urbanistów BIS, biegnąca równolegle do istniejącej ulicy, która połączy ul. Julianowską z ulicami Zimową i Polną. W przyszłości stanie się główną drogą komunikującą Józefosław i Julianów ze szkołą. Na skrzyżowaniu nowej drogi z ulicą Zimową zostanie wybudowane rondo. Zmieni się organizacja ruchu i ul. Urbanistów będzie drogą podporządkowaną na nowym skrzyżowaniu z ul. Polną. Powstaną też 2 łączniki z ul. Urbanistów – pierwszy na przedłużeniu ul. Dzikiej Jabłoni (tam też powstanie rondo) i drugi na wysokości Urbanistów 2.

Bezpieczna droga do szkoły

W ramach inwestycji powstanie droga z chodnikiem, drogą dla rowerów, z pasem zieleni, przejściami dla pieszych, oświetleniem, zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową.

Te zmiany wyeliminują ruchu tranzytowy z ul. Urbanistów a okoliczni mieszkańcy będą mieli dojście do chodnika i drogi dla rowerów na nowej ulicy.

Koszt inwestycji to 9 285 270 zł. Na zadanie pod nazwa „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” Gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 5 000 000. Wszystkie prace budowlane powinny się zakończyć we wrześniu 2023 r. i będzie to ogromna zmiana dla okolicznych mieszkańców.

Projektowane są również drogi, które pozwolą na bezpieczny dojazd do szkoły od strony Chyliczek, a także układ drogowy w sąsiedztwie samej szkoły. Kolejne etapy będą realizowane sukcesywnie.

Gmina kończy przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowej szkoły oraz przygotowuje dokumentację przetargową na budowę szkoły. Problemem jest zabezpieczenie środków finansowych na budowę szkoły – rozstrzygnięcie przetargu będzie wymagać  znalezienia dodatkowych źródeł finansowania.

Logotypy Rzeczpospolita Polska Polski Ład