Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania
foto Łukasz Wyleziński

Na sesji Rady Miejskiej 22 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz otrzymał od radnych absolutorium stosunkiem głosów 18 za i 5 przeciw.

Oznacza to akceptację wykonania budżetu za 2021 rok. Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie finansowe, które wcześniej otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sesja rozpoczęła się jednak od przedstawienia części merytorycznej dotyczącej działań wykonywanych przez urząd miasta i jednostki organizacyjne w 2021 roku. Opis tych działań i statystyki ujęte są w Raporcie o stanie Gminy. Raport jest od 4 lat obowiązkowym dokumentem, który każdego roku przygotowywany jest przez Burmistrza, a na jego podstawie radni udzielają mu wotum zaufania.

Burmistrz przedstawił na sesji prezentację dotyczącą tegorocznego raportu wskazując najważniejsze zadania realizowane przez gminę i wyjaśniając jak sytuacja epidemiologiczna w 2021 roku wpłynęła na ich realizację.

– Dziękuję Radnym za zaufanie i docenienie pracy, nie tylko mojej, ale całej rzeszy pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. Na sukces samorządu składa się bowiem codzienna praca osób, których Państwo często nie znacie i na co dzień nie widzicie – podkreślał po glosowaniu burmistrz Daniel Putkiewicz. –

Mam nadzieję, że wspólnie z nową energią będziemy kontynuować rok 2022, tak aby całą kadencję podsumować osiągnięciami, z których wszyscy będziemy dumni i zadowoleni.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie: Raport o Stanie Gminy 2021

Skrócona prezentacja na temat Raportu o Stanie Gminy Piaseczno (pdf, 15.6 MB)

Raport 2021 prezentacja na sesji

Nagranie z sesji dostępne jest na stronie: Sesja absolutoryjna online