Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Gołkowie

4966
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Gołkowie
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Gołkowie

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Gołkowie – położony przy skrzyżowaniu ulic Gołkowskiej i Zielonej. Ograniczony jest od północy ulicą Gołkowską, od północnego zachodu torami kolei wąskotorowej, zaś od południowego wschodu ulicą Zieloną. Jego położenie GPS: N 52.041562, E 20.970677. Cmentarz ten w różnych opracowaniach określany jest mylnie, że znajduje się w Głoskowie Letnisko.

Od ulicy Gołkowskiej odgraniczony jest murkiem z przerwą na wejście na jego teren po środku oraz po przeciwnej stronie drugim bliźniaczym od Zielonej. W sąsiedztwie cmentarza od strony skrzyżowania stoi kapliczka. Na cmentarzu znajduje się sześć krzyży galicyjskich ustawionych w dwóch rzędach przodem skierowanych do siebie. Na końcu obu rzędów od strony Zielonej leży kamień z marmurową tablicą na obmurowanym ziemnym podwyższeniu. Na tablicy tej napisano “Tu spoczywają żołnierze wojny 1914 – 1918”.

Cmentarz w Gołkowie - foto Piotr Prawucki, 15 I 2018 r.
Cmentarz w Gołkowie – foto Piotr Prawucki, 15 I 2018 r.

Cmentarz gromadzi szczątki poległych w czasie ofensywy wojsk niemieckich w kierunku Warszawy 27 lipca 1915 r. żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Ogólnie mało wiadomo na temat tego cmentarza. Trudno jest określić kiedy został utworzony, najpewniej podobnie jak w innych miejscach około roku 1916. [1] Nie wiemy jednak ile osób w tym miejscu spoczęło.

W 2017 roku cmentarz został odnowiony, wymieniono na nim krzyże.

Szkic sytuacyjny cmentarza

Szkic sytuacyjny cmentarza, autor nieznany, źródło karta adresowa zabytku nieruchomego Gminnej Ewidencji Zabytków, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zdjęcie nie odwzorowuje obecnego stanu miejsca. Jest to zapewne szkic wykonany w latach 70 XX wieku przez pracownika konserwacji zabytków.

[1] Zob. Autor nieznany, najpewniej Zygmunt Podgórski, Karta adresowa zabytku nieruchomego, lp. 10, strona A, B, cmentarz wojenny, Gołków, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Wydział Urbanistyki i Architektury, Piaseczno październik 2015 r., dostępne na stronie: poi.e-mapa.net/pliki/piaseczno/10_Golkow_cmentarz.pdf, [dostęp 13.01.2018].

Lokalizacja GPS: N 52.041562, E 20.970677