Co dalej z płatną strefą parkowania?

3878

W marcu obyły się konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia w centrum miasta strefy płatnego parkowania.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogli przez miesiąc wyrażać swoje opinie zarówno w internetowej ankiecie, przesyłać maile z uwagami jak i wypełnić ankietę papierową.
Jak można było oczekiwać większość internautów nie chce płaci za postój przy głównych ulicach w mieście. Z 790 respondentów biorących udział w internetowym badaniu przeciwko wprowadzeniu strefy wypowiedziało się 62,3 proc. czyli 492 osoby. Za wprowadzeniem płatnej strefy jest 278 osób czyli 35,2 proc., zaś 20 osób nie udzieliło odpowiedzi na pierwsze pytanie. Korespondencja mailowa cieszyła się mniejszym zainteresowanie. Do urzędu wpłynęły tylko trzy maile, z czego dwa popierały utworzenie strefy, jeden był przeciwny.

– Choć więcej jest osób, które nie chcą płacić za parkowanie to liczba tych, którzy ze zrozumieniem i entuzjazmem podchodzą do pomysłu daje nam mandat do tego abyśmy tematu nie przekreślali. Inaczej też statystyki te wyglądają, kiedy o opinie prosimy najbardziej zainteresowane osoby czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy i punkty usługowe w centrum miasta – mówi burmistrz Zdzisław Lis

Wśród przedsiębiorców z centrum Piaseczna przeprowadzona była oddzielna, osobista ankieta, w której 90 proc. osób jest wyraźnie zwolennikami rozwiązania problemu blokowania miejsc postojowych wzdłuż głównej arterii w mieście poprzez wytyczenie płatnej strefy.

W kolejnych doprecyzowujących pytaniach ankietowani wypowiadali się na temat ewentualnego zasięgu takiej strefy oraz czasu wolnego od opłat.

Jeśli chodzi o ulice i odcinki, które powinna strefa obejmować, to połowa osób z internetowej ankiety nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Spośród pozostałych, 19,1% chce takiej strefy wzdłuż ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do ul. Nadarzyńskiej, na ul.Rynkowej oraz na ul. Sierakowskiego na wysokości skweru Kisiela wraz z Łącznikiem przy Urzędzie Miasta, zaś 20,6 proc. chce strefy poszerzonej o cała długość ul. Kościuszki. 9,75 proc. osób zgłosiło dodatkowe uwagi i pomysły co do zasięgu strefy. W ankiecie przedsiębiorców, aż 85 proc. z nich chce strefy na całej długości ul. Kościuszki.

Podobnie w przypadku pytania o czas wolny od opłaty parkingowej, blisko połowa ankietowanych nie ustosunkowała się do niego. Są to osoby, które przeciwne są strefie. Spośród pozostałych, najwięcej, bo 21,1 proc. jest za tym aby czas bez opłat wynosił 45 min., 16,2 proc. uważa, że powinno to być 30 min., 9,1 proc. 15 min, zaś 9,75 proc. uważa, że od razu parkowanie powinno być płatne.

Ostateczna decyzja czy strefa powstanie i na jakich zasadach, nie została jeszcze podjęta. – Musimy wpierw wykonać analizę pomiarową, a jest to obecnie utrudnione w związku z objazdami i zamknięciem ul. Sierakowskiego – mówi Włodzimierz Rasiński, naczelnik wydziału infrastruktury i transportu publicznego.

Ankieta – wyniki