Skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego

7804

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej radni i urzędnicy omawiali przyjęte rozwiązania i postęp prac. Jest duża szansa, że szczegółowe rozwiązania będą gotowe już w czerwcu.

To najważniejsze skrzyżowanie w Piasecznie od wielu lat irytuje kierowców. W czerwcu ubiegłego roku doszło do spotkania przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (która jest zarządcą drogi krajowej nr 79, czyli ul. Puławskiej), Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi wojewódzkiej 721, czyli ul. Okulickiego), Starostwa Powiatowe w Piasecznie i Gminy Piaseczno, co zaowocowało podjęciem działań w celu poprawy tego układu komunikacyjnego.

Na początku br. MZDW ogłosiła przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do u. Mleczarskiej. Sama przebudowa zajmie ok. 2 lata i nie obejmuje tytułowego skrzyżowania, za które odpowiada GDDKiA.

Gmina Piaseczno, na podstawie stosownych uzgodnień z GDDKiA, przystąpiła do wykonania szczegółowej koncepcji remontu ul. Puławskiej na odcinku od ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Okulickiego włącznie. Według wstępnych założeń, ul. Puławska będzie mieć po 3 pasy ruchu na każdej jezdni, natomiast samo skrzyżowanie zmieni się dość radykalnie. Jadący od strony Warszawy będą mieć 2 pasy do skrętu w lewo w ul. Okulickiego, 2 pasy na wprost i niezależny pas do skrętu w prawo. Od strony Góry Kalwarii również będą 2 pasy do skrętu w lewo w kierunku Lesznowoli, 2 pasy do jazdy na wprost i jeden niezależny skręt w prawo w kierunku Konstancina-Jeziorna.

Jadąc ul. Okulickiego od strony Konstancina-Jeziorna kierowcy będą mieć 4 pasy – 2 do jazdy na wprost i po jednym do skrętu w prawo w kierunku Warszawy i w lewo w kierunku Góry Kalwarii. Jadąc od strony Lesznowoli będą 2 pasy do skrętu w lewo do Warszawy i jeden pas do jazdy na wprost i na prawo.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej radni i urzędnicy omawiali przyjęte rozwiązania i postęp prac. Jest duża szansa, że szczegółowe rozwiązania będą gotowe w czerwcu br., sam projekt techniczny powinien być wykonany w październiku br. Na jego podstawie GDDKiA ma przystąpić do wyłonienia wykonawcy przebudowy a sama przebudowa planowana jest na początek przyszłego roku.

Na komisji zwróciliśmy uwagę na konieczność zaprojektowania odbicia od ul. Puławskiej bezpośrednio w kierunku ul. Wojska Polskiego oraz remontu fragmentu ul. Okulickiego od skrzyżowania z ul. Puławską do granicy budowy drogi wojewódzkiej 721. Dzięki temu mielibyśmy wyremontowany cały „węzeł”. Bezpośredni wjazd na ul. Wojska Polskiego odciążyłby centrum miasta. Urzędnicy mają teraz zweryfikować, czy taka możliwość istnieje – należy sprawdzić własności gruntów i ewentualne kolizje z elementami infrastruktury podziemnej.

Mieszkańców i kierowców czekają spore utrudnienia w ruchu, jednak po wykonaniu zapowiadanych remontów i budów nastąpi radykalna poprawa naszego układu komunikacyjnego.