Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców CUMP

3303

Podstawowe informacje o Projekcie Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast:

  1. Zabrza (P1),
  2. Skierniewic (P2),
  3. Piły (P3),
  4. Nowego Dworu Mazowieckiego (P4)
  5. Piaseczna (P5)

w okresie od 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Wartość projektu: 1 305 004,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 zł

Strona główna projektu: www.skarbnicy.eu/realizowane-projekty/cump/

Informujemy, że ramach Projektu Partnerskiego Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP, w którym uczestniczy Gmina Piaseczno, Lider Projektu Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie (www.skarbnicy.eu) ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast  dla Przedsiębiorców – CUMP”.

Dokumenty odnośnie przedmiotowego Zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami oraz OPZ) opublikowano na stronie Lidera Projektu oraz w Bazie konkurencyjności pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl