Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców CUMP

215

Podstawowe informacje o Projekcie Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

Cel projektu: Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast:

  1. Zabrza (P1),
  2. Skierniewic (P2),
  3. Piły (P3),
  4. Nowego Dworu Mazowieckiego (P4)
  5. Piaseczna (P5)

w okresie od 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 5 jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji Projektu wdrożone zostaną rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Wartość projektu: 1 305 004,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 138,24 zł

Strona główna projektu: www.skarbnicy.eu/realizowane-projekty/cump/