Demografia

291

Liczba mieszkańców (30.06.2017)

Miasto
44 220

Poza miastem

32 533

Razem
76 753

Stan na: Miasto Poza miastem Razem

 
Pobyt stały Pobyt czasowy Pobyt stały Pobyt czasowy
 

31 marca 2017
42 838
1 287
31 699
637
76 461Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Demografia