Dofinansowanie dla Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021

1302

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie na 7 złożonych wniosków.

W ramach instrumentu dofinansowane zostały w kwocie 10 tys. zł każde niżej wymienione zadanie realizowane w sołectwach:

  1. Julianów: Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeckim.
  2. Chylice: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.
  3. Józefosław: Organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki.
  4. Głosków: Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków.
  5. Złotokłos: Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego „Plac targowy” i okolic.
  6. Żabieniec: Rozbudowa monitoringu wiejskiego.
  7. Jesówka: Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Prace realizacyjne muszą zostać zakończone do września 2021 r.