Piaseczno dla klimatu
Piaseczno dla klimatu

UWAGA: Możliwość pozyskania do 80% dofinansowania do wymiany pieca!

W dniu 15 maja 2020 r. weszła w życie nowa wersja (2.0) Programu Czyste Powietrze, a wraz z nią szereg zmian związanych z przyznawaniem dotacji do wymiany pieca i termomodernizacji domów. Zmiany wprowadzone w regulaminie mają na celu uproszczenie zasad przyznawania dofinansowań, skrócenie czasu oczekiwania na decyzję oraz ograniczenie ilości dokumentów, które należy załączyć do wniosku. Program Czyste Powietrze przewiduje teraz możliwość łączenia dotacji z programami gminnymi. Mieszkańcy gminy Piaseczno, którzy złożyli bądź zamierzają złożyć wniosek o dotację na wymianę pieca z budżetu gminy, podpisali lub będą podpisywać umowę dotacyjną po 30 kwietnia 2020 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie pozostałych kosztów realizacji inwestycji z programu Czyste Powietrze. W ten sposób istnieje możliwość pozyskania aż 80% zwrotu kosztów związanych z zakupem i montażem pieca.

Więcej informacji dot. Programu Czyste Powietrze, jak i łączenia dotacji można uzyskać w punkcie edukacyjno-konsultacyjnym „Piaseczno dla klimatu”: Tel. 531 586 623 (istnieje możliwość osobistej wizyty tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) e-mail: a.jastrzebska@fundacjaczystepowietrze.pl

ulotka-programu-czyste-powietrze