Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o nr SPN-II.7570.3.76.2020.KK3 z dn. 18.05.2020r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki 11/1, 11/2 i11/3 położoną w Piasecznie, obr. 22 Karolin PGR objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego 161/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (…)".

3258

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o nr SPN-II.7570.3.76.2020.KK3 z dn. 18.05.2020r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki 11/1, 11/2 i11/3 położoną w Piasecznie, obr. 22 Karolin PGR objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego 161/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (…)”.