Dofinansowanie z zakresu ochrony powietrza i ochrony mikroklimatu w gminie Piaseczno

2416

W ramach programu współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” gmina Piaseczno otrzymała dofinansowanie w kwocie 400 000 zł na dwa złożone projekty.

Pomocą finansową zostały objęte zadania:

  • z zakresu ochrony powietrza: zadanie pod nazwą „Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych” – szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania – 568 289,52 zł
  • z zakresu ochrony mikroklimatu: zadanie pod nazwą „Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza” – szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania 784 860,52 zł

Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza i mikroklimatu oraz wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Prace realizacyjne będą trwały od czerwca do listopada 2021 r.