Dotacja celowa na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku na terenie Gminy Piaseczno

707

Do 30 września 2017 r. można składać wnioski na rok budżetowy 2018 na przyznanie dotacji z Gminy Piaseczno. Dotacja dotyczy obiektów znajdujących się w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. Obiekty objęte jedynie Gminną Ewidencją Zabytków bez wpisu do Rejestru Zabytków, aktualnie nie mają możliwości otrzymania dotacji z budżetu Gminy Piaseczno.

Aby ubiegać się o dotację należy złożyć wypełniony wniosek (wraz z załącznikami), który dostępny jest w kancelarii UMiG Piaseczno lub na stronie www: http://bip.piaseczno.eu (do pobrania zgodnie z uchwałą nr 997/XXXV/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno).

Za załatwienie sprawy odpowiedzialny jest Wydział Urbanistyki i Architektury (piętro I, pok. nr 46), Zygmunt Podgórski tel. 22 70 17 551, Piotr Kalbarczyk tel. 22 70 17 552

Informacje szczegółowe w sprawie Rejestru Zabytków udziela Mazowiecki Konserwator Zabytków – ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa tel. 22 44-30-400, http://www.mwkz.pl/kontakt

Aktualna mapa wskazująca lokalizację zabytków na terenie Gminy Piaseczno dostępna pod adresem http://piaseczno.e-mapa.net/