Dotacja dla sołectw

354

Gmina Piaseczno podpisała 15 lipca 2019 r. dwie umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Ideą programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. Kwota dotacji możliwa do uzyskania wynosiła 10 tys zł na jedno zadanie.
Gmina Piaseczno pozyskała środki w wysokości 20 tys. zł na dwa zadania: 1) w sołectwie Złotokłos: Wyposażenie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczno- kulturalne, 2) w sołectwie Zalesie Górne: Zakup i montaż drobnej architektury, wyposażenie placu zabaw.

W ramach zadania sołectwo Zalesie Górne planuje zakupić altanę, która będzie pełnić funkcję przede wszystkim miejsca spotkań mieszkańców, m.in. Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy skupiającej osoby z niepełnosprawnościami. Poza altaną planuje się zakup stołu i ław oraz doposażenie istniejącego w sołectwie placu zabaw w dodatkowy sprzęt, który pozwoli na większe urozmaicenie czasu spędzanego na placu przez maluchów.

Z kolei sołectwo Złotokłos chce stworzyć miejsce rekreacyjno- wypoczynkowe dla rodzin, matek z dziećmi, młodzieży. Na terenie znajdą się elementy małej architektury i placu zabaw.

Realizowane zadania przyczyniają się do większej integracji mieszkańców sołectwa, wspierają rozwój oddolnych inicjatyw.

W ubiegłym roku w ramach programu w Gminie Piaseczno zrealizowane zostały dwa zadania w sołectwie Henryków Urocze i Jazgarzew.