Dotacja na sprzęt komputerowy i oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych ze środków UE

2845

Gmina Piaseczno 30 czerwca 2020 r. podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina jest jednym z 215 Partnerów.  W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 ml zł z czego 28 ml zł to fundusze unijne, ponad 5,2 ml zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 ml zł z budżetu państwa.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych zajęć sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniu i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

W ramach projektu sprzęt komputerowy i oprogramowanie trafi do Szkoły Podstawowej w Józefosławiu.

Dotacja na sprzęt komputerowy i oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych ze środków UE - logotypy