Dotacja z programu “Niepodległa”

5096
logo programu
logo programu "Niepodległa"

Gmina Piaseczno w dniu 12.09.2018r. podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na zadanie obejmujące przygotowanie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zadanie będzie realizowała Szkoła Podstawowa im Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

Wniosek Gminy Piaseczno złożony w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” uzyskał wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z realizacji w 2018r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schemat 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2020.

Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło na realizację zadania dotację w kwocie 10 000,00 zł brutto. Natomiast wkład własny Gminy Piaseczno wyniósł 2 500,00 zł.