Dotacje na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny

2093

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno informuje, o możliwości składania  wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Piaseczno na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny polegający na zmianie węglowego ogrzewania na paliwo gazowe, olejowe, gazowo – olejowe lub elektryczne oraz wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  energii w Gminie Piaseczno tj. zakupu i montażu  instalacji układu solarnego ,  pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Dotacje udzielane będą zgodnie z obowiązującymi uchwałami  Rady Miejskiej w Piasecznie, Nr 461  i  459 z roku 2016  opublikowane w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2016 r. poz.1314  , 1313  oraz uchwałą  nr 1530  z roku 2018 zmieniającą uchwałę nr 459 z 2016 r.  opublikowaną w Dzienniku Urzędowym z 10 września 2018 roku poz. 8596 .

Wnioski należy składać  do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej   Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54 – pokój 2 .

Wnioski  oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej: http://bip.piaseczno.eu/artykul/148/494/uzyskanie-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie-inwestycji-zwiazanej-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-w-gminie-piaseczno-tj-zakupu-i-montazu-instalacji-ukladu-solarnego-pompy-ciepla-oraz-z-instalacji-fotowoltaicznej  lub Wydziale Ochrony Środowiska.