Nagrody i wyróżnienia sportowe Gminy Piaseczno za 2018 rok

4942

Informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2018 roku.

Termin składanie wniosków upływa 23 stycznia 2019 roku o godz. 15.00.  Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godz. 9.00-15.00. Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się w/w nagrody i wyróżnienia. Pobierz: wniosek (.doc).

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Gala podsumowująca rok sportowy 2018 odbędzie się 15 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 na hali sportowej Stadionu Miejskiego Piaseczno przy ul. 1-go maja 16.  

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kondraciuk tel. 660-057-999.

Ze sportowym pozdrowieniem
Komisja nagród i wyróżnień sportowych
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno