Na zdjęciu noworodek w czerwonej czapeczce i ubranku na zielonym tle.
foto: unsplash.com

W 2022 roku urodziło się 705 małych piasecznian. To o 35 mniej maluchów niż dzieci zameldowanych w naszej gminie rok wcześniej. Wzrosła za to liczba par, które zawarły małżeństwo.

W roku 2022 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie wydanych zostało 1765 aktów urodzeń. To aż o 152 więcej niż w roku 2021. Wśród maluchów urodzonych w ubiegłym roku w Piasecznie było 163 dzieci z obywatelstwem ukraińskim.

W związku z tym, że zgodnie z przepisami dzieci rejestruje się w USC właściwym dla miejsca urodzenia, w tutejszym USC rejestrowane są maluchy, które przyszły na świat w szpitalu św. Anny w Piasecznie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają ich rodzice. W piaseczyńskim szpitalu rodzą się dzieci zarówno z innych gmin powiatu, jak i z dalszych okolic. Podobnie jak dzieci naszych mieszkańców rodzą się na przykład w szpitalach w Warszawie. Z informacji Biura Ewidencji Ludności wynika, że małych Piasecznian przybyło w 2022 roku 705 (w 2021 roku było ich 740), w tym 329 dziewczynek i 376 chłopców.  W mieście zostały zameldowane 174 dziewczynki i 207 chłopców, a w sołectwach łącznie 155 dziewczynek i 169 chłopców. Chłopcom rodzice najczęściej nadawali imię Nikodem (35), Aleksander Antoni, Franciszek i Jan. Wśród imion dla dziewczynek zdecydowanie wygrała Zofia (34), a pozostałe najczęściej nadawane imiona żeńskie to Zuzanna, Alicja, Pola i Julia.

Śluby głównie w kościele i plenerze

Liczba par, które zawarły małżeństwo w naszej gminie w 2022 roku zdecydowanie wzrosła w stosunku do roku 2021. Na ślubnym kobiercu stanęło 227 par, podczas, gdy rok wcześniej było ich tylko 164. W 2022 roku piaseczyński USC sporządził 310 aktów małżeństwa. W 83 przypadkach dokumenty dotyczyły małżeństw zawartych poza granicami RP. Na terenie gminy Piaseczno w 2022 roku zawartych zostało 131 ślubów konkordatowych oraz 96 ślubów cywilnych, w tym aż 52 zostały zawarte w plenerze a 44 w piaseczyńskim Ratuszu.

W 2022 roku USC w Piasecznie wydał 1056 aktów zgonu. To nieco mniej niż w roku 2021 (1095 aktów zgonu). Dla porównania w 2020 roku zmarło 1026 mieszkańców gminy Piaseczno, a w 2019 – 837.