Dzień Straży Gminnej w Piasecznie

2657
Dzień Straży Miejskiej w Piasecznie 2021
foto Marcin Borkowski

Z okazji Dnia Straży Gminnej, który obchodzony jest 29 sierpnia, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak i Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Adam Marciniak spotkali się z strażnikami miejskimi, aby złożyć im najserdeczniejsze życzenia.

– Składamy piaseczyńskim funkcjonariuszom najlepsze życzenia wytrwałości, zdrowia i bezpiecznej służby. Dziękuję za Wasze codzienne zaangażowanie! – powiedziała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Straż Miejska zazwyczaj kojarzona jest z karaniem za złe parkowanie, co oczywiście ma duże znaczenie dla ładu i porządku w mieście, jednak jej zadania i kompetencje są dużo bardziej złożone. Strażnicy w Piasecznie odpowiadają m.in. za bardzo ważny społecznie temat bezpańskich zwierząt, zarówno od strony prewencyjnej, jak choćby akcje czipowania i sterylizacji, ale też współpracy ze Schroniskiem Na Paluchu. To strażnicy miejscy dokonują kontroli palenisk przyczyniając się do walki ze smogiem. W ostatnim czasie zostali w tym zakresie przeszkoleni i wyposażeni w specjalnego drona oraz przenośne laboratorium do analizy spalin z kominów. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa 130 kamer systemu monitoringu, który obsługuje straż miejska. Praca strażników to też liczne interwencje, także wespół z policją, patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane, zabezpieczanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, ale też w nagłych sytuacjach kryzysowych. Nie bez znaczenia są też wykonywane przez straż działania edukacyjne, liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszych szkołach i przedszkolach. Dzięki dwóm zestawom miasteczka rowerowego, strażnicy prowadzą zajęcia na kartę rowerową.

W 2020 roku Straż Miejska podjęła blisko 8000 interwencji w tym:
917 – zakłócanie porządku publicznego,
749 – blokady za niewłaściwe parkowanie,
688 – zgłoszenia dotyczące zwierząt,
221 – ochrona środowiska, zaśmiecanie,
165 – zagrożenie życia,
121 – odwiezienie osób nietrzeźwych,
33 – usunięte pojazdy.