Film instruktażowy w języku ukraińskim dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali leganie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Departament Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikował film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali leganie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 roku i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Przygotowany materiał stanowi pomoc dla obywateli Ukrainy w wyjaśnieniu kroków związanych z nadaniem numeru PESEL. Tutorial został przygotowany w języku ukraińskim, z polskimi oraz ukraińskimi napisami.

Film został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich pokazuje kroki związane z nadaniem numeru PESEL: kto może uzyskać, gdzie dostać numer PESEL, co musisz przygotować, jak dostać numer PESEL, ile będziesz czekać, ile zapłacisz? Druga część dotyczy objaśnienia czym jest Profil Zaufany oraz jak go uzyskać. Trzecia część filmu porusza niezbędne informacje związane z aplikacją mObywatel i dokumentu Diia.pl, przygotowaną dla obywateli Ukrainy.