Funkcjonowanie przedszkoli od 25 maja oraz dyżury wakacyjne

2877

Od 25 maja 2020 roku przedszkola będą funkcjonować w dotychczasowej organizacji, w okresach tygodniowych, która przewiduje zapisanie dziecka po wypełnieniu oświadczenia/ złożeniu zaświadczenia o konieczności podjęcia przez rodziców pracy.

W pierwszym tygodniu funkcjonowania gminnych przedszkoli z zajęć opiekuńczych skorzystało łącznie 70 dzieci, czyli ok. 5% zapisanych. Na bieżący tydzień zapisanych jest 97 dzieci.

Zapisy w trybie tygodniowym

Wszystkie przedszkola przyjmują dzieci, które zostaną  zgłoszone przez rodziców do czwartku poprzedzającego kolejny tydzień tj. do 21 maja i kolejno do 28 maja. Ze względu na konieczność utrzymania stałych grup dopisanie dziecka po tych terminach nie będzie możliwe.

Zmiany w wakacje

Sytuacja epidemiologiczna wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dlatego zmieniona zostanie organizacja pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym. Nie będą w związku z tym organizowane, jak to było w poprzednich latach, rotacyjne dyżury wakacyjne przedszkoli.

– W zamian za to rozważamy udostępnienie wszystkich przedszkoli w wakacje w większym zakresie, wyznaczając jeden termin dyżuru w lipcu lub sierpniu dla wszystkich placówek – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. – Niestety funkcjonowanie wszystkich przedszkoli przez cały okres wakacyjny ze względów technicznych nie jest możliwe – dodaje wiceburmistrz.

Ankieta

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom w jak największym zakresie,  prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu wskazanie, w jakim terminie otwarcie placówek byłoby dla rodziców najdogodniejsze. Ankieta zostanie przesłana Państwu przez Dyrektorów przedszkoli z prośbą o zwrot do 22 maja. Ankieta ma charakter informacyjny, a jej wypełnienie nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze w wymienionym okresie.

Reżim sanitarny

Pełna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec-sierpień zostanie podana po analizie ankiet,  pod koniec maja. Jednocześnie przypominam, że w okresie wakacyjnym  przedszkola wciąż  będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.