Ostatni dzień głosowania!

918

Trwa głosowanie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W dniach 1 – 15 czerwca 2018 roku mieszkańcy Piaseczna wybiorą, na jakie projekty przeznaczone zostanie 1,4 mln złotych.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piaseczna, bez względu na status zameldowania oraz na wiek, to znaczy, że zarówno osoby niezameldowane, lecz zamieszkałe w Piasecznie, a także osoby małoletnie mogą uczestniczyć w głosowaniu.

Zachęcamy do udziału w internetowym głosowaniu na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbywa się również w formie papierowej w wyznaczonych punktach (szczegóły tutaj).

Głosuj w Budżecie Obywatelskim

W tym roku uczestnictwo małoletnich mieszkańców to nie jedyna zmiana w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. W tym roku ulepszony został również system do głosowania. W ubiegłym roku każdy głosujący uprawniony był do oddania po jednym głosie w kategorii lokalnej i ogólnomiejskiej. W tym roku każdy głosujący dysponuje pulą pieniężną, którą rozdziela na dowolną liczbę projektów aż do jej wyczerpania. Taki system jest stosowany w innych miastach, m. in w ramach Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie.

W tym roku mieszkańcy Piaseczno zgłosili 69 projektów, z czego 44 zostało dopuszczonych do głosowania. Opisy projektów można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców Piaseczna! Głosowanie trwa!

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego