Gmina Piaseczno dofinansuje zabiegi in vitro. Na zdjęciu rodzina z niemowlęciem.
foto senivpetro/freepik.com

Przyjęty przez Radę Miejską na wniosek Piaseczyńskiej Rady Kobiet program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego ma za zadanie wesprzeć mieszkańców gminy Piaseczno, którzy pragną powiększyć rodzinę i chcą skorzystać z procedury in vitro.

Podczas sesji rady Miejskiej w dniu 24 sierpnia 2022 r. przyjęty do realizacji został Program Polityki Zdrowotnej pn. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2024. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców gminy Piaseczno poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganej reprodukcji w oparciu o przepisy prawa oraz określone standardy postępowania i procedury medyczne. Z inicjatywą przyjęcia programu wspierającego pary potrzebujące procedury in vitro, wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Piaseczyńska Rada Kobiet

Choroba cywilizacyjna

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka 10 – 12% populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych i jest zaliczana obecnie do chorób cywilizacyjnych. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20% społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym. Ogólnopolskie dane dotyczące niepłodności przełożone na populację naszej gminy wskazują, że niepłodność dotyka około 3178 par, spośród których około 381 par (12%) rozpocznie leczenie w danym roku, a 64 pary rocznie (2%) będą wymagały leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

W latach 2013-2016 funkcjonował Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Z ministerialnego programu skorzystało w tym czasie ponad 17 tys. par a w jego efekcie na świat przyszło ponad 22 tys. dzieci.

– Dowodzi to ogromnego zapotrzebowania na programy zdrowotne skierowane do borykających się z problemem niepłodności par. Niestety rząd wycofał się ze wspierania procedur związanych z zapłodnieniem pozaustrojowym, co dla wielu leczących się w związku z niepłodnością par, jest jedyną szansą na doczekanie się potomstwa – zauważa burmistrz Daniel Putkiewicz. – Obecnie więc jedyną szansą na leczenie niepłodności metodą in vitro dla polskich pacjentów jest bardzo kosztowne leczenie komercyjne. Z inicjatywą wsparcia takich par wystąpiła do mnie Piaseczyńska Rada Kobiet. Przychyliliśmy się do tego wniosku i podobnie jak inne samorządy zdecydowaliśmy się na wsparcie mieszkańców, którzy są zainteresowani skorzystaniem z procedury zapłodnienia pozustrojowego w staraniach o dziecko. Mam nadzieję, że dzięki gminnemu Programowi leczenia niepłodności kolejne rodziny będą się cieszyć upragnionym dzieckiem, a naszej gminie przybędzie małych mieszkańców.

Samorządy wspierają leczenie niepłodności

Wysokie koszty realizowanej komercyjnie terapii niepłodności sprawiają, że jej dostępność jest ograniczona, co potęguje zjawisko ekonomicznej dyskryminacji niepłodnych. W związku z tym liczne samorządy w Polsce zdecydowały się na przyjęcie programów finansujących leczenie niepłodności metodą in vitro. Jednym z pierwszych miast wspierających finansowo pary borykające się z niepłodnością była Częstochowa, która realizuje program już od 2013 roku. Podobne programy są obecnie realizowane przez kilkadziesiąt polskich miast, powiatów oraz województw, między innymi przez Poznań, Łódź, Warszawę, Gdańsk czy województwo wielkopolskie.

Maksymalnie 5000 zł dla pary

Program leczenia niepłodności przygotowany przez Gminę Piaseczno zaplanowany jest na trzy lata (do końca 2024 roku). Skorzystać z niego mogą pary zamieszkałe na terenie gminy, spełniające określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury adopcji zarodka. Wiek kobiety musi się mieścić w przedziale 20-42 lata. Procedurę kwalifikacyjną prowadzić będzie Realizator, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu przeprowadzonym przez Gminę Piaseczno. O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

Pacjenci zakwalifikowani do niniejszego Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w  wysokości do 3000 zł do procedury adopcji zarodka.

Roczny koszt interwencji przewidzianych w Programie wyniesie 100 000 zł, co pozwoli na dofinansowanie zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego 20 parom. Całkowity koszt funkcjonowania Programu w latach w 2022 – 2024 wyniesie 300 000 zł. Statystycznie powinno to pozwolić na urodzenie 15 dzieci.

– Dziękuję radnym za przychylne podejście do tego programu. Będąc członkinią Piaseczyńskiej Rady Kobiet mam możliwość wsłuchiwania się w potrzeby kobiet, angażowania się w prace Rady, ale przede wszystkim mam wpływ na realizację istotnych dla tego środowiska wniosków. Program leczenia niepłodności jest bardzo ważną inicjatywą i cieszę się ogromnie, że Gmina Piaseczno będzie również udzielała wsparcia rodzicom, którzy borykają się z problemem niepłodności i starają się o potomstwo – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Szczegóły Programu można sprawdzić w BIP Gminy Piaseczno. Program stanowi załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2024”.

Realizatorem Programu jest: INVICTA Sp. z o. o.

Zapisy będą realizowane poprzez: