Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji nr 22/2023 ( nr rej. ARB.6740.1.10.2023.MT) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 2813W – w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno”.

584

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji nr 22/2023 ( nr rej. ARB.6740.1.10.2023.MT) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi powiatowej nr 2813W – w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno”.