Gmina planuje przebudowę kolejnego odcinka głównej arterii miasta. na zdjęciu ul. Kościuszki, na przejściu dla pieszych kobieta z wózkiem, na drodze samochody i autobus.
Zwężenie drogi następuje tuż przed przejściem dla pieszych /foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Po uzgodnieniu kompromisowych rozwiązań z mieszkańcami przedsiębiorcami, Gmina planuje zrealizować modernizację kolejnego fragmentu ulicy Puławskiej oraz odcinka ulicy Kościuszki do Skweru Kisiela.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami i uzgodnieniu kompromisowych rozwiązań w zakresie miejsc postojowych, burmistrz Daniel Putkiewicz podjął decyzję o realizacji przebudowy dalszego fragmentu ulicy Puławskiej oraz pierwszego odcinka ul. Kościuszki. W najbliższej przyszłości miałby zostać przebudowany odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Chyliczkowską/Jana Pawła II do Skweru Kisiela.

– Kluczową kwestią jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie Placu Piłsudskiego, gdzie na wysokości przejścia dla pieszych następuje zwężenie z dwóch pasów do jednego – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Istotna jest również poprawa wyglądu ostatniego odcinka ulicy Puławskiej, która sąsiaduje z modernizowanym budynkiem dawnej remizy.

Gmina planuje przebudowę kolejnego odcinka głównej arterii miasta. na zdjęciu ulica Puławska, widok Przystanku Kultura w tle, parkujące samochody.
Nierówny chodnik z kostki mają zastąpić eleganckie płyty /foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Po zakończeniu prac budowlanych, zmodernizujemy również cały plac na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej. Budynek ma zagospodarować na potrzeby galerii sztuki Fundacja im. Józefa Wilkonia „Arka”. Obok, w Starej Plebanii, funkcjonować będzie Muzeum Piaseczna. Na rynku ma się pojawić dodatkowa zieleń. Trudno sobie wyobrazić, że obok mamy drogę w dotychczasowym standardzie – podkreśla burmistrz.

Gmina planuje przebudowę kolejnego odcinka głównej arterii miasta. na zdjęciu ulica Puławska z parkującymi po obu stronach samochodami.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Podczas spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na tym odcinku drogi, udało się wypracować rozwiązania, które pozwolą pogodzić potrzeby przedsiębiorców z wymogami prawa w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Na etapie organizacji ruchu zostaną wyznaczone specjalne miejsca ułatwiające dostawy do sklepów i punktów usługowych.

Na odcinkach, dla których udało się wypracować rozwiązania w ramach uzgodnionej już dokumentacji, Gmina chciałaby inwestycję przeprowadzić wiosną. Przetarg na modernizację odcinka drogi obejmującego fragment ulicy Puławskiej oraz Kościuszki zostanie ogłoszony w tym tygodniu.

Nad kolejnymi dwoma odcinkami ulicy Kościuszki – od Skweru Kisiela do ul. Nadarzyńskiej oraz od ul. Nadarzyńskiej do ul. Sienkiewicza, trwają dalsze prace i szukanie możliwości zmian pierwotnego projektu. Zmiana projektu oznacza jednak konieczność ponownego przeprowadzenia procedury uzgodnień i uzyskania zgody na realizację inwestycji, wobec tego sama realizacja zostanie przesunięta na lata następne.

Gmina planuje przebudowę kolejnego odcinka głównej arterii miasta. na zdjęciu samochody parkujące na chodniku na ul. Puławskiej.
Obecnie na ulicy Puławskiej kierowcy nie zawsze parkują zgodnie z zasadami, utrudniając pieszym poruszanie / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Przebudowa głównej arterii miasta to element szerszego spojrzenia na konieczność zmian w centrum Piaseczna. Podejmujemy działania, które mają przyciągnąć mieszkańców do centrum. Podjęliśmy już decyzję o lokalizacji Teatru Miejskiego oraz pozostawieniu Urzędu w centrum – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Pracujemy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania centrum Piaseczna, chcemy też zapewnić nową, atrakcyjną przestrzeń handlowo-usługową. Atrakcyjna przestrzeń, z większą ilością zieleni, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich uczestników ruchu, ma zachęcać mieszkańców do korzystania z centrum miasta, a tym samym wspierać prowadzone tu biznesy.

Powiązane artykuły: