Ilustracja. Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej
Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej

Mieszkańcy poszukujący informacji o swojej okolicy, planach gminy czy sieci transportu mają teraz ułatwione zadanie. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przygotował portale Systemu Informacji Przestrzennej, które dostępne są pod adresem internetowym: www.mapy.piaseczno.eu.

Piaseczyński magistrat dysponuje unikatowym w skali kraju narzędziem umożliwiającym zintegrowane zarządzanie naszą gminą. Budowany od 2018 roku System Informacji Przestrzennej jest wciąż rozwijany i wzbogacany o kolejne dane. Narzędzie, które dotychczas służyło urzędnikom w ich codziennej pracy, teraz zostało udostępnione także mieszkańcom.

System wdrożony w urzędzie jest owocem współpracy gminy z Urzędem Marszałkowskim oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, a wciąż rozwijane oprogramowanie umożliwia zarządzanie danymi, ich aktualizowanie oraz publikowanie na potrzeby prezentacji w portalu publicznym.

– Zarządzanie gminą wymaga dostępu do wiarygodnych danych, abyśmy wiedzieli, gdzie
i jakie działania powinny być przeprowadzone, aby mogły być skuteczne – uważa wiceburmistrz Robert Widz. – Dane, którymi dysponujemy, gromadzimy oraz wizualizujemy w Systemie Informacji Przestrzennej. Pochodzą one nie tylko z naszych procedur, np. geodezyjnych czy urbanistycznych, ale także ze specjalistycznych opracowań. Zasilamy system również danymi zewnętrznymi pochodzącymi z innych instytucji – wyjaśnia wiceburmistrz.

Trzy portale dla mieszkańców

Teraz z tego wielofunkcyjnego narzędzia mogą korzystać również mieszkańcy. Na stronie internetowej mapy.piaseczno.eu dostępne są trzy portale danych przestrzennych: Informator, Mobilność i Budżet Gminy. Każdy z tych portali jest dedykowany odrębnym danym i służy wyszukiwaniu innych informacji o gminie, również na podstawie danych ewidencji gruntów czy danych adresowych.

Ilustracja. Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej - portal Informator
Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej – portal Informator

Na portalu INFORMATOR można pozyskać informacje o obiektach znajdujących się na terenie naszej gminy, a dane zostały zebrane w specjalnie przygotowane kompozycje tematyczne ułatwiające odnalezienie poszukiwanych informacji. Możemy skorzystać z różnych kompozycji, takich jak „Sport i rekreacja”, „Oświata i Kultura”, „Piaseczyńskie zabytki” czy „Opieka medyczna”. Dzięki temu mieszkańcy mogą nie tylko lepiej poznać obiekty znajdujące się na terenie gminy, lecz także odnaleźć miejsca zabytkowe
czy rzemieślników działających w ich sąsiedztwie.

Ilustracja. Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej - portal Budżet Gminy
Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej – portal Budżet Gminy

Portal BUDŻET GMINY w sposób intuicyjny, przy użyciu symboli graficznych, przybliża gminny budżet – w zakresie zarówno projektów, jak i realizacji. Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić postępy prac w realizacji budżetu oraz w łatwy sposób wyszukać informacje, co w ich najbliższej okolicy jest planowane do wybudowania, która inwestycja jest w trakcie wykonywania, a która została już ukończona.

Ilustracja. Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej - portal Mobilność
Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej – portal Mobilność

Portal MOBILNOŚĆ łączy wszystkie dane dotyczące sieci dróg. Przygotowane kompozycje dotyczą tu m.in. inwestycji drogowych i kwestii bezpieczeństwa na drogach, które to zagadnienia wiceburmistrz Robert Widz w sposób obszerny przedstawił na ostatnim facebookowym live chacie z burmistrzem Danielem Putkiewiczem (fb.com/putkiewicz). W portalu mieszkańcy znajdą również informacje dotyczące utrzymania dróg publicznych, parkingów, ścieżek rowerowych czy transportu miejskiego. Narzędzie pozwala też śledzić ruch autobusów w czasie rzeczywistym.

Gminne portale nadal są rozwijane i będą systematycznie wzbogacane zarówno o nowe funkcjonalności, jak i o nowe dedykowane mieszkańcom kompozycje mapowe. Już wkrótce udostępnimy portale z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, informacjami o ochronie przeciwpowodziowej i ochronie środowiska. O udostępnieniu nowych portali będziemy informować na bieżąco.

– Wielowarstwowe dane przestrzenne to dziś jedno z podstawowych narzędzi naszej pracy, np. nad budżetem gminy, a następnie nad nadzorem jego realizacji – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Na tej podstawie opracowujemy też chociażby koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, mamy szybki dostęp do danych demograficznych wybranego obszaru, a nawet mamy zwizualizowany rynek nieruchomości oraz ich obrotu – podaje przykłady burmistrz.

Na stronie internetowej mapy.piaseczno.eu/instrukcja jest opublikowany film instruktażowy z obsługi portali przeznaczonych dla mieszkańców.

Zachęcamy do korzystania z udostępnionych narzędzi.