Zamówienie GO.7031.27.2021.MP

449

Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwiania przeterminowanych leków (o kodach 20 01 31* i 20 01 32) oraz w sporadycznych przypadkach termometrów rtęciowych

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : GO.7031.27.2021.MP