Kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia odpadów

Informujemy, że na stronie internetowej harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok zostały umieszczone pliki z terminami odbioru odpadów, które obowiązują w 2023 roku.

Harmonogramy w formie papierowej będą rozwiezione do mieszkańców przez wykonawcę.

Źródło Gospodarka Odpadami: Harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok