Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego (powiat gostyński i łosicki), apelujemy do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw.

Przypominamy, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:
– unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
– myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
– myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
– przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
– stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni
– dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
– karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
– poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Informujemy, że wirus, który zaatakował stada drobiu w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest zagrożeniem dla ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwość mutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jest powszechnie dostępne.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt / burmistrz / prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Zasady bioasekuracji