Historia współpracy z gminą Harku

985
Historia współpracy z gminą Harku
Historia współpracy z gminą Harku

Gmina Piaseczno nawiązała kontakt z estońską gminą Harku w 2004 roku dzięki inicjatywie i pośrednictwu ówczesnego ambasadora RP w Estonii Pana Wojciecha Wróblewskiego. We wrześniu 2004 roku naszą gminę odwiedziła delegacja władz estońskiej gminy, przedstawiciele Piaseczna wyjechali zaś z rewizytą do Estonii w grudniu 2004 r. Tam też podpisana została umowa o partnerskiej współpracy obu gmin.

Co roku organizowane są wymiany młodzieży pomiędzy gminami. Stałą współpracę ze szkołą w Harku nawiązało też Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.