Młodzież w Estonii

833
Młodzież w Estonii
Młodzież w Estonii

We wrześniu 2009 roku 48. osobowa grupa wyróżnionej młodzieży z czterech gimnazjów i liceum ogólnokształcącego wraz z nauczycielami gościła w partnerskiej gminie Harku pod Tallinem. Rok wcześniej podobna grupa z Estonii odwiedziła naszą gminę.
W trakcie blisko tygodniowego pobytu gospodarze przygotowali bardzo interesujący program, który obejmował m.in. zwiedzanie nadmorskiej gminy Harku, najciekawszych miejsc w Tallinie, gdzie zakwaterowana była grupa, a także wycieczkę promową do stolicy Finlandii – Helsinek.
W czasie wizyty młodzież odwiedziła Tabasalu Gumnassium, gdzie najmłodsi estońscy uczniowie przedstawili program artystyczny, a rówieśnicy quiz wiedzy o Estonii. Następnie przeprowadzone zostały wspólne warsztaty taneczne, muzyczne i plastyczne. Estońska młodzież towarzyszyła także polskiej grupie w historycznym skansenie, gdzie wieczorem odbyła się kolacja na której obecni byli także przedstawiciele władz gminy Harku. Spotkaniu towarzyszyła ludowa muzyka i tradycyjne estońskie zabawy.
W trakcie pobytu w Tallinie grupa zaproszona została na mały poczęstunek do Ambasadora RP w Estonii Tomasza Chłonia, który opowiedział młodzieży o przyjaznych relacjach pomiędzy Polską i Estonią, a także zwyczajach i kulturze naszych bliskich partnerów z Unii Europejskiej. Wizyta w ambasadzie nie była przypadkowa, gdyż to właśnie z inicjatywy poprzedniego Ambasadora Wojciecha Wróblewskiego nawiązane zostały kontakty pomiędzy Piasecznem i Harku.
To był juz kolejny duży wyjazd piaseczyńskiej młodzieży do Estonii zorganizowany przez gminę Piaseczno, poprzedni miał miejsce w 2007 roku. Za rok spodziewamy się rewizyty estońskiej młodzieży w Piasecznie.