Historia współpracy z gminą Upplands Vasby

4750
Historia współpracy z gminą Upplands Vasby
Historia współpracy z gminą Upplands Vasby

Gmina Piaseczno we wrześniu 2001 r. z inicjatywy mieszkańca Upplands Vasby Jacka Andrzejewskiego, dziennikarza wydawnictw polonijnych pochodzącego z Piaseczna, nawiązała współpracę partnerską ze szwedzką gminą Upplands Vasby. Podczas pierwszej wizyty w Piasecznie goście ze Szwecji odwiedzili m.in. Klub Sportowy Piaseczno, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Kultury, szkoły w Złotokłosie i Łbiskach. Odbyli także wycieczkę do Lasów Chojnowskich oraz spotkali się z przedsiębiorcami z terenu gminy Piaseczno. Delegacja szwedzka obecna była na sesji Rady Miejskiej, gdzie podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy. W marcu 2002 r. podczas rewizyty władz Piaseczna w Szwecji podpisana została umowa partnerska obowiązująca do 2007 roku, kiedy to podpisana został nowa umowa zastępująca poprzednią.
Od czasu podpisania pierwszej umowy, co roku regularnie organizowane są wymiany sportowe, kulturalne i młodzieżowe zarówno na poziomie gmin jak i szkół.