IDR.7011.5.2020.TM.198

183

Zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : IDR.7011.5.2020.TM.198